SDI 2.0 core strengths

Työkaluna toimii SDI 2.0 core strengths

Parhaat tulokset luodaan toimivissa tiimeissä

SDI 2.0 auttaa ymmärtämään:

  1. Miksi toimimme siten, kuten toimimme
  2. Miten suhtaudumme toisiimme.

SDI 2.0 on työkalu toistemme ymmärtämiseen ja yhteisen viestinnän parantamiseen. Toisen kanssa on helpompaa kommunikoida, kun ymmärtää, mikä tälle on aidosti tärkeintä. Kun tämän ymmärtää, osaa valita parhaan lähestymistavan kommunikoidessa.

Tarkoituksena luoda työpaikka, ​jossa yhteistyö tuo tuloksia

Organisaatiosi koostuu tiimeistä, eli ihmisistä, jotka ovat keskenään vuorovaikutuksessa joka päivä. Näiden ihmisten väliset suhteet ja kyky tehdä yhteistyötä vaikuttavat luonnollisesti koko tiimin tuloksiin.

Ihmisiä ei voi kuitenkaan vain yhdistää tiimeiksi, odottaen heiltä täysin toimivaa yhteistyötä.

SDI 2.0 Core Strengths

Core Strengths -alusta

Core Strengths -alusta rakentaa suhdeälyä (Relationship Intelligence, RQ) koko verkostoosi.

Alustasta näkee kaikkien SDI 2.0 -kartoituksen tehneiden tulokset, joten tiimejä valitessa pystyy hyödyntää eri työntekijöiden omat vahvuudet.

SDI 2.0 kannattaa, sillä vahvat yhteistyösuhteet näkyvät parempina yksilöiden ja ryhmien tuloksina.

Parempia tuloksia

Toimivilla tiimisuhteilla saavutetaan parempia tuloksia.

Kun ymmärretään eri henkilöiden tapoja kommunikoida, voidaan tiimeissä tunnistaa aiempaa selkeämmin jokaisen toiminnan taustalla olevat hyvät tarkoitukset. Yhteistyösuhteiden ja tiimien dynamiikat helpottuvat ja yhteistyö on entistä sujuvampaa.

Konfliktien hallinta

Useimmilla tiimeillä on joko liian paljon konflikteja tai liian vähän erimielisyyksiä, jotta ne näkisivät asian kaikki puolet.

Tiimit voivat nyt käyttää Core Strengths -alustaa parantaakseen yhteisymmärrystään. Konflikteja voidaan alustan avulla hallita reaaliajassa, jotta yhteistyö on mahdollisimman tehokasta.

Ryhmän dynamiikka ja erilaiset vahvuudet

Polzer, Milton & Swann huomasivat, että ”Keskinäinen ymmärrys tiimin jäsenten erilaisista vahvuuksista parantaa suoritusta huomattavasti. Erilaiset ja toisiaan täydentävät vahvuudet eivät kuitenkaan paranna tiimin suoritusta, jos niitä ei tiedosteta.” Eli kun ihmiset eivät ymmärrä, mitä konkreettista hyötyä toisten erilaisten ihmisten näkemyksistä, osaamisesta ja vahvuuksista on yhteisten tavoitteiden kannalta, tulokset eivät parane. Ne itse asiassa huononevat.

Kaksi vuosikymmentä myöhemmin vuonna 2022 Jim Asplund tiimeineen laski, kuinka suuri vaikutus vahvuuksien tiedostamisella on tuloksellisuuteen: ”Tietoisuudella (omista ja muiden) vahvuuksista on yli kaksi (>2) kertaa suurempi vaikutus tiimin suoritukseen kuin tiimin vahvuuksien koostumuksella. Toisin sanoen kyse ei ole siitä, mitkä vahvuudet tiimillä on, vaan se, kuinka hyvin tiimin jäsenet tuntevat toistensa vahvuudet.”

Jos haluat siis nopeasti kehittää tiimisi tuloksellisuutta, paranna tiimisi jäsenten keskinäistä tietoisuutta heidän vahvuuksistaan ja siitä, kuinka ne auttavat tiimin tehtävän toteuttamisessa.

Mitä SDI antaisi tiimillesi?

Heräsikö kysyttävää tai haluatko itse kokeilla SDI kartoitusta? Varaa etäpalaveri jotta voimme keskustella aiheesta tarkemmin.