Työnohjaus

Työnohjaus yksilöille tai ryhmälle

Teemme työnohjausta ryhmille sekä yksilöille läsnä tai verkossa

Työnohjaus on ammatillinen tukimuoto, joka tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden reflektoida työhönsä liittyviä haasteita, tunteita ja ammatillista kehitystä. Se tapahtuu koulutetun työnohjaajan ohjauksessa ja auttaa työntekijöitä parantamaan ammatillista suoritustaan sekä työhyvinvointiaan.

Työnohjauksessa käsitellään käytännön työtilanteita, vuorovaikutustaitoja ja henkilökohtaista kasvua, edistäen näin organisaation tehokkuutta ja työntekijöiden hyvinvointia.

”Me emme etsi syyllisiä – meidän tehtävämme on päästä käsiksi juurisyihin, ja sitä kautta löytää yhteistyössä ratkaisuja syntyneisiin oireisiin”

Työnohjauksen tavoite

Työnohjauksen tavoitteena on auttaa ammattilaisia reflektoimaan omaa työtään, kehittämään ammatillisia taitojaan, ratkaisemaan ongelmia työssään ja edistämään työhyvinvointiaan. Se tarjoaa tilan avoimelle keskustelulle ja itsetutkiskelulle, auttaen työntekijöitä näkemään asioita uudesta näkökulmasta ja löytämään ratkaisuja työssä kohtaamiinsa haasteisiin.

Kenelle työnohjaus?

Työnohjaus on tarkoitettu erityisesti ammatillisille työntekijöille ja ammattiryhmille. Se on ammatillista tukea, joka tarjotaan yleensä ryhmässä tai yksilöllisesti työntekijöille heidän työssään esiin tulevien haasteiden ja kysymysten käsittelemiseksi. Työnohjausta voivat saada esimerkiksi seuraavat ammattiryhmät:

 1. Sosiaalityöntekijät: Työskentelevät sosiaalihuollossa ja tarvitsevat tukea asiakastyöhön liittyvissä tilanteissa.
 2. Terapeutit ja psykologit: Tarvitsevat tukea asiakastyössä, esimerkiksi vaikeiden tapausten käsittelyssä tai omien tunteiden hallinnassa.
 3. Opettajat: Työnohjaus voi auttaa opettajia opetustyön haasteiden ja oppilaiden kanssa työskentelyn kysymysten kanssa.
 4. Johtajat ja esimiehet: Voivat hyötyä työnohjauksesta johtamisroolissaan, esimerkiksi tiimin johtamiseen ja konfliktien ratkaisuun liittyvissä tilanteissa.
 5. Lääkärit ja hoitohenkilökunta: Tarvitsevat tukea esimerkiksi vaikeiden diagnoosien käsittelyssä tai potilaiden kohtaamisessa.

Työyhteisösovittelu

Sovitteluprosessi

Työyhteisösovittelu on menetelmä konfliktien ratkaisemiseksi työpaikoilla. Se on vuorovaikutteinen prosessi, jonka tarkoituksena on parantaa työilmapiiriä ja edistää työntekijöiden välistä yhteistyötä. Sovittelussa osapuolet kokoontuvat yhteen luottamuksellisessa ympäristössä ja keskustelevat avoimesti ongelmistaan sovittelijan johdolla.

Tiivistetysti työyhteisösovittelun vaiheet voivat sisältää seuraavaa:

 1. Valmistelu:

  • Sovittelijan valinta: Riippuen organisaatiosta, ulkopuolinen sovittelija tai koulutettu henkilöstön jäsen voi toimia sovittelijana.
  • Osapuolten kutsu: Konfliktin osapuolet kutsutaan osallistumaan sovitteluun.
 2. Aloitusistunto:

  • Sovittelijan esittely: Sovittelija esittelee itsensä ja selittää sovitteluprosessin kulun.
  • Osapuolten esittely: Osapuolet kertovat omista näkemyksistään ja tunteistaan konfliktiin liittyen.
 3. Ongelman määrittely:

  • Osapuolten näkemykset: Osapuolet kertovat omat näkemyksensä konfliktin syistä ja vaikutuksista.
  • Yhteinen ongelman määrittely: Sovittelija auttaa osapuolia ymmärtämään konfliktin taustat ja yhteiset tavoitteet. 

4.Keskustelu ja vuorovaikutus:

  • Rakentava keskustelu: Osapuolet ilmaisevat tunteitaan ja näkemyksiään, ja sovittelija ohjaa keskustelua kohti rakentavaa ratkaisua.

Empatia: Osapuolten pyritään ymmärtämään toistensa näkökulmia ja tunteita.

5. Ratkaisujen etsiminen:

  • Ideointi: Osapuolet ja sovittelija yhdessä etsivät ratkaisuja, jotka voivat tyydyttää molempia osapuolia.

Sopimuksen tekeminen: Kun ratkaisu löytyy, osapuolet sopivat yhteisesti sitoutuvansa siihen.

6. Seuranta:

  • Sovitun toteutus: Osapuolten ja tarvittaessa sovittelijan seurataan, että sovittuun ratkaisuun sitoudutaan ja se toteutetaan.

Työyhteisösovittelu tarjoaa mahdollisuuden parantaa vuorovaikutusta ja vähentää konflikteja työyhteisössä. Se perustuu avoimeen keskusteluun, empatiaan ja yhteistyöhön, jotta voidaan saavuttaa kestäviä ratkaisuja ongelmiin.

Inspiraatio luennot tai alustukset

Joskus työyhteisöä voidaan herätellä inspiraatio puheenvuorolla tai alustuksella, vaikka työpajan aloituksessa.

Otsikkoaiheita

 • Luottamus ihmisten välillä, kuinka sitä rakennetaan
 • Muutoksen ABC työkaluja onnistuneeseen muutokseen.
 • Itsetuntemus ja omien arvojen tiedostaminen
 • Mentaalivalmennuksen perusteet
Kuva: Pauliina Mäkelä

TYHY, TYKY tai kehityspäivään
syvärentoutus Peter Hess metodilla

Sointurentoutus on kehon ja mielen kokonaisvaltainen syvärentoutus, joka voidaan toteuttaa yhdelle tai useamman henkilön ryhmälle. Rentoutuksessa istut tai lepäilet alustoilla ja äänimaljoja, gongeja sekä muita instrumentteja soitetaan kehosi läheisyydessä. Äänimaljoja ei soiteta keholla.

Sointurentoutuksen vaikutukset ovat samanlaisia kuin yksilöllisessä äänimaljarentoutuksessa.

Rentoutustuokioon varataan aikaa 60min., joka sisältää alustuksen, rentoutuksen ja palautumisen. Sointurentoutus sopii hyvin esimerkiksi tyhy-päivään, polttareihin, vauvakutsuille, valmistujaisiin, synnytykseen, saattohoitoon, lahjaksi, harrasteryhmille, ystäväporukalle, pariskunnille, perheenjäsenille.

Sointurentoutus voidaan toteuttaa missä tahansa sille soveltuvassa tilassa.